Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Kaçak Yabancı Çalıştırma
Bilgili Ol

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları

Kaçak Yabancı Çalıştırma Cezaları Kaçak yabancı çalıştırma cezaları hakkında ki bu yazımızda; çalışma izni olmadan bağımsız veya bir işyerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2018 yılında yeniden değerlendirme oranında (%14,47) arttırılmıştır. Kaçak yabancı çalıştırma cezaları %14 artarak yeni rakamlarla karşımıza çıktı. Yabancılara verilecek çalışma …