Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri

Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri

Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri temel dayanağı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun “Geçici Koruma” başlıklı 91inci maddesine dayanılarak çıkarılan “Geçici Koruma Yönetmeliği” ve “Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” olarak gösterilebilir.

Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri
Hangi Suriyeliler Çalıştırılabilir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; her Suriyeli işçi çalıştırma işlemleri mümkün değildir. Ancak, oturma izni ve geçici koruma sağlanmış Suriyeliler çalıştırılabilecektir. Peki bu geçici koruma nedir? Geçici koruma, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumadır ve geçici koruma kararı Bakanlar Kurulu tarafından alınır.

Suriyeli Çalışma İzni Başvuru Şartı

Buradaki esas Suriye uyruklu yabancıların direkt olarak istihdam edilebilmeleri değildir. Tıpkı diğer yabancılar gibi Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri için de T.C. Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na çalışma izni için başvurulması gerekmektedir.

Çalışma izni başvurusu için süre şartı 

Geçici koruma sağlanan bir Suriyelinin bakanlığa çalışma izni için hemen başvurması mümkün değildir. Suriyelinin, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren en az 6 ay beklemesi gerekmektedir. Yani çalışma izni için, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren en erken 6 ay sonra başvuru yapılabilecektir.

Suriyeliye çalışma izni hangi il için verilmektedir?

Suriyelilere bakanlıkça çalışma izni verilmesi halinde, bu izin sadece Suriyeli işçinin geçici korunma kararı ile kalmasına izin verildiği iller için geçerlidir.

Tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak olan Suriyelilere izin almaya gerek yok!

Eğer geçici koruma sağlanan Suriye uyruklu yabancının çalışmak istediği iş mevsimlik tarım işi ya da hayvancılık işi ise, bunlara muafiyet getirilmiştir. Bunun anlamı ise şudur; bu işlerde çalışmak isteyen Suriyeli, çalışma izni muafiyeti almak için, geçici koruma sağlanan il valiliğine başvurmalıdır. 

İşyerinde en çok kaç Suriyeli çalıştırılabilir?

Burada da iki kriter bulunmaktadır. İlk olarak; toplam çalışan sayısı 10’dan az olan bir işyerinde sadece 1 Suriyeli çalıştırılabilir. İkinci olarak ise; çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan Suriyeli sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının % 10’unu geçemeyecektir. ( Eğer işveren ilgili işi yapacak işçi aramak için İŞKUR’a başvurmuşsa ve 4 hafta beklemiş ama İŞKUR işverene işçi bulamamışsa, artık işverenin Suriyeli için yapacağı çalışma izni başvurusunda % 10 kotası uygulanmayabilir.)

Suriyelilere ödenecek en az ücret kaç liradır?

Suriyelilere ödenecek en az ücret, yürürlükte olan asgari ücret olacaktır. Bunun altında bir ücret ödenmesi mümkün değildir.

SONUÇ

  • Suriyeliden kasıt, “geçici koruma belgesi” almış Suriyelidir. Geçici koruma almamış olan Suriyelilerin çalışamayacağı unutulmamalıdır.
  • Suriyeli çalıştırmak isteyen işveren, T.C. Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Suriyeli İşçi Çalıştırma İşlemleri için başvurmalıdır. ( Bu başvuru için, Suriyelinin geçici koruma almasının üzerinden en az 6 ay geçmiş olması gerekir.)
  • 10’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde sadece 1 Suriyeli çalıştırılabilirken, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ise işyerindeki Türk vatandaşı sayısının %10’una kadar Suriyeli çalıştırılabilir.
  • Mevsimlik tarım işlerinde ya da hayvancılık işlerinde çalışacak olan Suriyeliler muafiyet kapsamındadır ve bunlar için bakanlıktan izin almak gerekmez. Bu Suriyelilerin valiliğe muafiyet için başvurması yeterlidir.
  • Suriyelilere asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.

Hakkımızda daha fazla bilgi için aşağıdaki yorum bölümümüzden sorularınızı sorabilir, YouTube kanalımızı takip edebilir veya iletişim sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir