Çalışma İzni Reddi

Çalışma izni reddi ve red sonrası nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili yazımızda sebepleriyle ilgili seçenekler aşağıda belirtilmiştir.

Çalışma İzni Reddi

Çalışma İzni Reddi

Yabancı Çalışma İzinleri hakkında ki yazımızda açıklamamız şu şekilde olmaktadır; koşulları, çalışma hakkının kapsamı, süresi, sınırlamaları gibi hususlar Türkiye’deki yabancı sayısı göz önüne alındığında ciddi önem arz eder. Elbette her yabancı aynı hukuki statüde olmadığından yabancıların Türkiye’de çalışma koşulları da aynı kurallara tabi değildir. Bu kapsamda yabancının öğrenci olmasıgeçici koruma kapsamında olması gibi farklı hukuki statüde bulunan yabancıların Türkiye’de çalışma şartları farklıdır.

Yabancıların Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni ile ilişkin ilk düzenleme 1932 tarihli ve 2007 sayılı Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat Ve Hizmetler Hakkında Kanun ile yapılmıştır. 1932 tarihli bu düzenleme 2003 tarihli ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. 4817 sayılı Kanun ise 6735 sayılı ve 2016 tarihli Uluslararası İşgücü Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda hâli hazırda yabancıların Türkiye’de Yabancı Çalışma İzni koşulları ile ilgili dikkate alınması gereken yürürlükteki mevzuat 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’dur. 6735 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi gereği yeni bir yönetmelik çıkarılana kadar 4817 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 6735 sayılı Kanunda açıkça sayılmasa da özel kanunlardaki hükümler gereği yabancıların bazı meslekleri yapmaları yasaktır.

Yabancı Çalışma İzni işletmenin sermayesine; çalışan sayısına veya ailenin bakıma muhtaç fertlerine göre belirlenerek türlere ayrılır ve genel olarak müracaatlar bu kriterlere göre yapılır. Yabancı çalışma izinleri ülkemizde bir yabancının reel olarak çalışmasına olanak sağlayan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nce verilen resmi bir izindir.

Çalışma İzni Red Kararında;

MADDE 9- (1) Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirme neticesinde;

a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,

b) Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,

c) Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,

ç) Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,

d) Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı anlaşılan yabancılara ilişkin olan,

e) Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,

f) 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğu İçişleri Bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,

g) Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından; Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,

KANUNLAR, AĞUSTOS 2018 (Ek-102) 12375

ğ) Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç, Türkiye Cumhuriyetinin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,

h) Kanuni süresi içinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan,

başvurular reddedilir.

Çalışma izni işlemleri yapılırken dosyanın red olması halinde ne yapılacağını ve redde itirazın nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi için, youtube kanalımıza abone olabilir; yorum kısmından bizlere yazabilir veya bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir