Çalışma İzni Harç Ücretleri

2024 Yılı Çalışma İzni Harç Ücretleri

2024 yılı çalışma izni harç ücretleri ; 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kağıt bedeli de tahsil edilir.

Çalışma İzin Harcı:

Çalışma izni harç ücretleri; 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Değerli kart bedeli

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kağıt olarak sayılmıştır.

Bu nedenle Bakanlığımızca, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda değerli kağıt bedeli alınacaktır.

İkamet izin harcı “MUAF”

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

ÇALIŞMA İZİN HARÇLARI VE DEĞERLİ KART BEDELİNİN YATIRILMASI

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kart bedelleri sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra çalışma izin kartı Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI

Çalışma İzni Harç Ücretleri, 01.01.2024 tarihi itibarı ile geçerli olacak 2024 yılı Çalışma İzni Harç tutarları aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARISÜRE2023 YILI HARÇ TUTARI2024 YILI HARÇ TUTARI
Süreli Çalışma İzin Belgesi
(Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir)
1 yıla kadar (1 yıl dahil)
Bir yılı aşan süreler için tam yıl harcı alınır
3.090,20 TL7.345,01 TL
Süresiz Çalışma İzin Belgesi 30.914,50 TL73.480,67 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 30.914,50 TL45.406 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için çalışma izni harç ücreti olarak 7.345,01 TL alınır.

GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARISÜRE2023 YILI HARÇ TUTARI2024 YILI HARÇ TUTARI
1 Yıl1.149,60 TL2.732,50 TL

DEĞERLİ KART BEDELİ

Çalışma izni harç ücretleri 01.01.2024 tarihi itibarı ile geçerli olacak 2024 yılı Çalışma İzin Belgesi değerli kart bedeli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

DEĞERLİ KART BEDELİ2023 YILI2024 YILI
356,00 TL565,00 TL

Banka Şubeleri

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kart bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir.

Maliye Bakanlığına Ait Hesap Numaraları

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda;

  • Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  • Değerli Kart Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Çalışma izni harç ücretleri ödemesi yapılabilecek Bankalar:

  1. T.C. Ziraat Bankası
  2. T. Vakıflar Bankası
  3. T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kart bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

ÖNEMLİ NOT:

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kart bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri yetkililerinden daha fazla bilgi almak için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir